HABERLER

KTO Karatay Üniversitesi’nden Uyuşmazlıklar Konusunda Yeni Bir Adım


06 Eylül 2021

KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde uyuşmazlıkların tahkim ve diğer alternatif yollarla çözümüne katkı sağlamak amacıyla “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur. Bu çerçevede KTO Karatay Üniversitesi, söz konusu merkeze sahip olan öncü üniversitelerden birisi olmuştur. 

Merkezin amacı; uyuşmazlıkların tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile çözümüne katkı sağlamak, tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin bilimsel çalışmalar ve yayımlar yapmak, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için danışmanlık dâhil gerekli eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika programları ile etkinlikler düzenlemek, uyuşmazlık çözümü yöntemleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlar ile iş birliği gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmaktır.

KTO Karatay Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi, KTO bünyesinde 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren Konya Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütecektir.  

Bilgilerinize sunulur. 

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI