HABERLER

KSO Meclisinde Arabuluculuk Merkezi Hakkında Bilgilendirme Yapıldı


08 Ekim 2019

Arabuluculuk Divan Kurulu Üyesi Avukat ve Arabulucu H. Murat Güçlü Konya Sanayi Odası Meclisinde; Konya Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. KTO bünyesinde başta ticari ve iş uyuşmazlıklarının hem arabuluculuk yoluyla çözülmesi hem de arabulucuların ticaret ve iş hukuku konularında nitelikli ve yetkin kişilerden oluşmasına gayret edildiği, bu konuda iş dünyasına hizmet vermek için bu merkezin kurulduğunu ifade etmiştir.

Arabulcululuğun kökünün ahi geleneğimizden geldiği, tarafların özgür iradeleriyle aralarındaki ihtilafları barışçıl bir yolla çözmelerine imkan veren bir sistem olduğu belirtilmiştir. Bu sistemin özellikle işçi işveren uyuşmazlıklarında son derece başarılı sonuçlar aldığı, dava ve ihtilaf sayısında büyük düşüş yaşandığı bunun getirdiği güvenle ticari uyuşmazlıklar için de arabuluculuğa başvurunun dava ön şartı haline getirildiği ifade edilmiştir. Bu imkandan yararlanmak isteyen Konya Sanayi Odası üyelerinin Konya Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine başvurmaları gerektiğini belirtmiştir.