KTB Meclisinde Arabuluculuk Merkezi Hakkında Bilgilendirme Yapıldı


05 Ekim 2019

Konya Ticaret Borsası Meclis toplantısında ve Arabuluculuk Divan Kurulu Üyesi Avukat ve Arabulucu H. Murat Güçlü Konya Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ve Arabuluculuk Sistemi hakkında bilgilendirme yaptı. Arabuluculuk sistemin özellikle işçi işveren uyuşmazlıklarında son derece başarılı sonuçlar aldığı, dava ve ihtilaf sayısında büyük düşüş yaşandığı bunun getirdiği güvenle ticari uyuşmazlıklar için de arabuluculuğa başvurunun dava ön şartı haline getirildiğini ifade eden Güçlü bu meyanda KTO bünyesinde başta ticari ve iş uyuşmazlıklarının hem arabuluculuk yoluyla çözülmesi hem de arabulucuların ticaret ve iş hukuku konularında nitelikli ve yetkin kişilerden oluşmasına gayret edildiği, bu konuda iş dünyasına hizmet vermek için bu merkezin kurulduğunu söyledi. Arabuluculuk sonrası merkezin alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından bir diğeri olan Tahkim hususunda da çalışmalarına başladığı ve titizlikle çalışmaların sürdüğü belirtilerek hem KTOTAM hem de arabuluculuk ve tahkim müesseselerinin yararlı ve işlevsel olabilmesi için iş dünyasının desteği gerektiği ifade edildi.