HABERLER

KTO Tahkim Ve Arabuluculuk Merkezi Tanıtım Ve İstişare Toplantısı


06 Ağustos 2019

Konya Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KTOTAM) tarafından Konya’da bulunan arabuluculara yönelik tanıtım ve istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıya KTO Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Divan Başkanı Ali Deresoy, Başkan Yardımcısı Aytekin Çelik, Divan üyeleri Mehmet Çakır, Avukat Murat Güçlü, Avukat Neslihan Büyükdillan ve Konya’daki arabuluculuk faaliyeti yürüten arabulucular katıldı.

Toplantıda konuşan KTO Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Divan Başkanı Ali Deresoy KTOTAM’ın üyelerine ve Konya iş dünyasına etkin ve başarılı bir şekilde arabuluculuk hizmeti vermeyi hedeflediğini belirterek şunları söyledi: “Arabuluculuk malumunuz olduğu üzere aslında temeli bizim medeniyetimize ait olan Ahilikten gelen hukuki ihtilaflarda alternatif çözüm olarak uygulanan bir uzlaşma yoludur. Bu özelliği ile toplumsal barışa hizmet eder ve yargı sistemin yükünü hafifletir.  Zaman, emek ve maliyet açısından verimlilik ve tasarruf sağlar. Bu yönleri ile de halkın ve yargı camiasının memnuniyet duyduğu bir müessesedir.  Geç te olsa kendi öz değerimiz olan bu kurumun kanuni zorunluluklara ilaveten ihtiyari olarak da sahipleneceği ve hızla yaygınlaşacağı düşüncesindeyiz.”

 “Üyelerimize ve çalışanlarımıza arabuluculuğun avantajlarını anlatarak bilinçlendirmek ve merkezimize kayıtlı arabuluculara yönlendirerek iş dünyasındaki ihtilafları azaltıp, üretim ve ticaretteki verimi artırmayı amaçlıyoruz.” diyen Deresoy şöyle devam etti; “ Bu çerçevede Konya Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi İç Yönergesi hazırlanmış, KTO Meclisinin onayına sunulmuş ve Meclis kararı ile yürürlüğe girmiştir. Sistemin işleyişini sağlayan KTOTAM Divan Kurulumuz, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiştir. Divan Kurulumuz 5 kişiden oluşmaktadır. Arabuluculuk Merkezimizin önemli avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar;  İş dünyasını temsile yetkili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan KTO, KSO, KTB olarak tüm üyelerimizi ve çalışanlarını bilinçlendirme ve merkezimize kayıtlı arabuluculara yönlendirme potansiyeline sahibiz. Merkezimiz, KTO binası içerisinde üyelerimiz ve tüm vatandaşlarımız tarafından bilinen, gerek özel araçla gerekse toplu taşıma ile çok rahat ulaşılabilecek merkezî bir konumdadır. Ticaret Odamızın binası içerisinde olması sebebiyle, arabuluculuk görüşmesine gelen tarafların veya arabulucunun ihtiyaç duyması halinde Konya Ticaret Odası’nın ve Ticaret Sicil Müdürlüğünün verdiği bütün hizmetlere (yetki belgesi, imza sirküleri vb. belgelere) daha hızlı ve pratik ulaşma imkanı mevcuttur. KTO Karatay Üniversitesi ve Dış Ticaret Merkezi gibi iştiraklerimizden, uzmanlık anlamında faydalanma kolaylığına sahiptir.”

Toplantı sonunda Arabuluculuğun yerleşmesi, aktif bir şekilde işlemesi konusunda KTOTAM tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalar anlatıldı. KTOTAM’ın avantajları, KTOTAM’ın arabuluculardan beklentileri konularında toplantıya katılım sağlayan arabuluculara bilgi verildi. Bu çerçevede toplantıya katılan arabulucuların görüş ve önerileri alındı.