HAKKIMIZDA


KTOTAM Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Konya Ticaret Odası Meclisinin 31/01/2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.  

KTOTAM Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları Konya Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk merkezi Divanı ve Sekreterliği tarafından yürütülür.

Kurallar hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde taraflara yardımcı olacak hakem ve arabulucu atanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.